Văn Lâm - Hưng Yên

Nhà thuốc Mai Thuỷ

Đội 10 - thị trấn Như Quỳnh - huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên.

0988722892

Nhà thuốc Thuỳ Dương

Thôn Mạc Miêu - xã Lạc Hồng - huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên.

0983633821