Tp. Vĩnh Long

Nhà thuốc Thanh Hiền 2

Số 8 – Đinh Tiên Hoàng – Phường 8 – Tp. Vĩnh Long

0948737374

Nhà thuốc Đức Tho Sanh

Số 57 – Đường 1/5 – Phường 1 – Tp. Vĩnh Long

0933996716

Nhà thuốc Huỳnh Bính

Số 9 – Quãng Trọng Hoàng – Mang Thít – Tp. Vĩnh Long

0939102974

Nhà thuốc Thái Hoà

Số 41 – Đường 1/5 – Phường 1 – Tp. Vĩnh Long

0704817188

Nhà thuốc Ngọc Lan

64/4C- Trần Phú – Phường 4 – Tp. Vĩnh Long

0933599661