Tp. Quảng Ngãi

Nhà thuốc Thanh Bình

Số 215 Đường Nguyễn Khiêm – Phường Nguyễn Khiêm – TP. Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi.

0903556790