Tp. Mỹ Tho - Tiền Giang

Vạn Sanh Hoà

Số 60 Quốc Lộ 1 A – Phường 1 – Cai Lậy

09832629906

Phùng An Đường

45 – Hai Bà Trưng – Phường 1 – TX GÒ CÔNG

02733841642

Nhà thuốc Ngọc Cúc

Ấp Cá – TT. Tân Hiệp – Châu Thành – Tiền Giang

0907048201

Nhà thuốc Thái Huy

Số 61B – Ấp Bắc – Phường 4 – TP. Mỹ Tho

0733971972

Nhà thuốc Tam Dân

Số 37 – Đường Nguyễn Huệ – Phường 1 – TP. Mỹ Tho

0733872016