Tp. Mỹ Tho - Tiền Giang

Nhà Thuốc Anh Thư

970, Nguyễn Trung Trực, Long Hòa A, TP Mỹ Tho , Tiền Giang

0907217400

Nhà Thuốc Vạn Sanh Hòa

60, Quốc Lộ 1A, 1, Cai Lậy

0983629906

Nhà Thuốc Phùng An Đường

45, Hai Bà Trưng, 1, TX Gò Công

02733841642

Nhà Thuốc Ngọc Cúc

Ấp Cá, TT. Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang

0907048201

Nhà Thuốc Thái Huy

61B, Ấp Bắc, 4, TP Mỹ Tho

0733971972

Nhà Thuốc Tam Dân

37, Nguyễn Huệ, 1, TP Mỹ Tho

0733872016