Tp. Cần Thơ

Nhà Thuốc Trọng Khang

Bùi Hữu Nghĩa, Long Tuyền, Bình Thủy

0778128001

Nhà Thuốc Hoàng Uyên

173, Trần Việt Châu, An Hòa, Ninh Kiều

0918898597

Nhà Thuốc Trung Hậu

Chợ Giai Xuân, Phong Điền, Cần Thơ

0817303252

Nhà Thuốc Bình Châu 2

43, Đường 5A, KDC An Khánh, Ninh Kiều

0907073353

Nhà Thuốc Bình Châu

315A, Nguyễn Văn Linh, An Khánh, Ninh Kiều

0969000369