Tp. Bến Tre

Nhà Thuốc Thái Bình

17, Đường 29/3, TT Ba Tri, Bến Tre

02753850371

Đại Trung Hòa

8, Lê Lai, 2, Bến Tre

02753829676