Tp. Bến Tre

Nhà thuốc Đại Trung Hoa

Số 8 – Đường Lê Lai – Phường 2 – TP. Bến Tre

02753829676