Quảng Ngãi

Nhà Thuốc Thanh Bình

215, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi

0903556790