Quận Tân Phú

Nhà Thuốc Hoa Sơn

77, Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú

0913655007

Nhà Thuốc An Khang

202, Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hoà, Tân Phú

0919616053

Nhà Thuốc NT 252

354, Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

02838104560

Nhà Thuốc Nguyên Thảo

152, Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú

0914183965

Nhà Thuốc Bắc Thuận Hòa

196, Tây Thạnh, Tây Thạnh, Tân Phú

0963391144