Quận Phú Nhuận

Nhà Thuốc Bảo Trân

22, Thích Quảng Đức, P2, Phú Nhuận

0918047317

Nhà Thuốc Trung Nguyên

93B, Phan Xích Long, P2, Phú Nhuận

0388462526