Quận Bình Thạnh

Nhà Thuốc Pharmacity

248A, Nơ Trang Long, P12, Q.Bình Thạnh

Nhà Thuốc Âu Dược

20, Lê Quang Định, P24, Bình Thạnh

0918667577

Nhà Thuốc Nam Sanh Đường

320, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Bình Thạnh

0903300727