Quận 6

Nhà Thuốc Ngọc Châu

15, Đường số 1, P13, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

0977852869

Nhà Thuốc ASIA

55, Hậu Giang, P5, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

0908213688

Nhà Thuốc Á Châu

67A, Hậu Giang, P5, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

0908213688