Quận 2

Nhà Thuốc Y Dược Đông Sài Gòn

375_377, Nguyễn Duy Trinh , Bình Trưng Tây, Q 2

0908789660

Nhà Thuốc Trường Thành

186, Trần Nảo, Bình An, Q 2, tp. Hồ Chí Minh

0938160879