Quận 11

Nhà Thuốc NT Số 1

14, Ông Ích Khiêm, P14, Q 11

0909587707

Nhà Thuốc Nhơn Chúng Đường

26, Ông Ích Khiêm, P14, Q 11

0283865413