Đồng Tháp

Nhà Thuốc Ích Thọ Đường

601 - Chợ Long Thành - Xã Long Hậu - Huyện Lai Vung - Tỉnh Đồng Tháp

0907656434

Nhà Thuốc Thuận Phước

Số 21 - Nguyễn Du - 2 - Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp

0916851495

Nhà Thuốc Vĩnh Đức Đường

23/25- Nguyễn Du - Phường 2 - Cao Lãnh

02773851633

Nhà Thuốc Quảng Triều Thái

Số 311 - Nguyễn Huệ - Phường 1 - TP. Sa Đéc - Đồng Tháp

0939861944