Đồng Tháp

Ích Thọ Đường

601, Chợ Long Thành, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung

0907656434

Nhà Thuốc Thuận Phước

21, Nguyễn Du, 2, Tp Cao Lãnh

0916851495

Quảng Triều Thái

311, Nguyễn Huệ, 1, TP. Sa Đéc

0939861944

Vĩnh Đức Đường

23_25, Nguyễn Du, 2, Cao Lãnh

0918717179