Bình Dương

Nhà thuốc Minh Anh

Số 106/2kp 1B – An Phú – Bình Dương.

0976397449

Nhà thuốc Phú Hoà

Số 204 – Lê Hồng Phong – Phú Hòa- Bình Dương.

06503823437

Nhà thuốc Hoàng Liêm

Số 248 – Yersin - Hiệp Thành – Bình Dương.

0906492861