Bạc Liêu

Vệ Sanh Đường

59, Hoàng Văn Thụ, 3, TP. Bạc Liêu

0909363397