An Giang

Nhà Thuốc Hồng Vân

12, Nguyễn Văn Thoại, Châu Phú A, TP. Châu Đốc

0913642514

Nhà Thuốc Nhân Tín

18, Nguyễn Văn Thoại, Châu Phú A, TP.Châu Đốc

02963560966

Nhà Thuốc Thanh Trí

81, Lê Minh Ngươn, Mỹ Long, TP. Long Xuyên

0939227468

Nhà Thuốc Kim Ngọc

16/5, Trần Hưng Đạo, Mỹ Thới, TP. Long Xuyên

0907200196

Nhà Thuốc Phước Nguyên

44/4, Trần Hưng Đạo, Mỹ Thới , TP. Long Xuyên

0918612545

Nhà Thuốc Đăng Tùng

22/15, Trần Hưng Đạo, Mỹ Thới, TP. Long Xuyên

0939629545