CAO VỊ NHÂN LÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH HÒA BÌNH – NĂM 2020

Sau những nỗ lực không ngừng để mang đến một sản phẩm chất lượng, an toàn sản phẩm Cao Vị Nhân đã vinh dự được nhận giải thưởng Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 của Bộ Công thương.

 

Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu là giải thưởng thường niên của Bộ Công Thương nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tăng cường hoạt động quảng bá, mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển toàn diện.

 

Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trực tiếp đầu tư sản xuất tại khu vực nông thôn.

 

Sản phẩm tham gia bình chọn phải do chính cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn; không phải là sản phẩm sao chép và việc sản xuất sản phẩm đó không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

 

Giải thưởng này là sự ghi nhận rất lớn với những giá trị mà Cao Vị Nhân mang đến cho cộng đồng, tạo động lực để chúng tôi không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm góp phần khai thác nguồn dược liệu đúng hướng, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và mang đến cơ hội cho bệnh nhân u xơ, u nang.

 

Website: Caovinhan.vn

Hotline: 0357.200.234

Nhắn tin
Mua hàng

Mua hàng online